FAQ

1. Aplikasi apakah ini?

Aplikasi ini merupakan aplikasi yang berguna untuk menampung pengaduan terhadap BWS Sumatera VII.